rahnamasanatcom Copy 2   مهندسین مشاور راهنما صنعت  

معرفی ما . . .

داستان ما در راهنما صنعت ایرانیان

Image

فعالیتهای انسان در راستای توسعه، اثرات مختلفی بر محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی خواهد داشت. ارزیابی اثرات زیست محیطی و بهداشتی، ابزارهایی برای اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح پروژه ها و روشی جهت تعیین، پیش بینی و تفسیر اثرات یک پروژه پیشنهادی بر کل مجموعه محیط زیست، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم هایی می باشند که حیات و تداوم زیست انسانها به آنها وابسته است. بر اساس مصوبات هیئت وزیران ، برخی از طرح‌ها و پروژه‌های زیرمجموعه سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) ومطالعات پیوست سلامت در مرحله مکان¬یابی و امکان¬سنجی می¬باشند. بدیهی است طرح¬ها و پروژه¬های مشمول، فقط در صورت تائید گزارش و اخذ موافقت نهادهای ذیربط مجاز به آغاز عملیات اجرایی می¬¬باشند. الحاق مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و همچنین ملاحظات ایمنی و بهداشت شغلی در قالب پیوست سلامت به منظور اطمینان از توسعه ‌پایدار برای نسل آینده در کنار محیط ‌زیست سالم و تامین رفاه نسل کنونی یک ضرورت است.

مهارت های ما

در توسعه فعالیت هایمان و با ارتقاء جایگاه مشاوران بر این باوریم که طرح ها و راه حل های ایجاد و توسعه کسب و کار،مجموعه ایی از دانش و فعالیت های مهندسی و مدیریتی و افتصادی را در کنارهم نیاز دارند. با این تفکر همواره در توسعه و ارتقاء دانش همکاران و تیم کاری و مدیریتی مان کوشیده ایم.

Web Design90%
Joomla Development40%
Animation60%
Graphic Design95%
Print Media & Branding86%

چرا ما را انتخاب می کنید

خلاقیت در مشاوره

در توسعه فعالیت هایمان و با ارتقاء جایگاه مشاوران بر این باوریم که طرح ها و راه حل های ایجاد و توسعه کسب و کار،مجموعه ایی از دانش و فعالیت های مهندسی و مدیریتی و افتصادی را در کنارهم نیاز دارند. با این تفکر همواره در توسعه و ارتقاء دانش همکاران و تیم کاری و مدیریتی مان کوشیده ایم.

تیم ما

دکتر کورش نیکخو
دکتر کورش نیکخومدیر عامل
دکتر کورش نیکخو
دکتر کورش نیکخومدیر عامل
دکتر کورش نیکخو
دکتر کورش نیکخومدیر عامل
دکتر کورش نیکخو
دکتر کورش نیکخومدیر عامل

مجوز ها و عضویت ها

گواهی نامه عضویت و رتبه بندی در کانون مشاوران

گواهی نامه عضویت و رتبه بندی در کانون مشاوران

گواهی نامه عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

گواهی نامه عضویت و رتبه بندی در کانون مشاوران

گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهی نامه عضویت و رتبه بندی در کانون مشاوران

گواهی نامه عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

انجمن مشاوران مدیریت ایران

گواهی نامه مجوز همکاری در ارائه خدمات مشاوره در بانک صنعت و معدن

گواهی نامه مجوز همکاری با بانک صنعت و معدن

درباره امکان سنجی

مشاور سرمایه گذاری،تدوین طرح توجیهی

تحقیقات بازار،مشاور تامین مالی

آدرس: تهران تهران تهران تهران 

تلفن :11111111111111

ایمیل : 11111111111111

دسترسی ها

خدمات

حوزه های فعالیت

راهنمای سرمایه گذاری

پروژه ها

 

ارتباط با ما

فرم مشاوره رایگان

 

فرم درخواست همکاری

 

تماس با ما